måndag 21 januari 2013

Fond - "It's time for Africa"

Tror man på bättre börsklimat under 2013 kan det vara dags för en Afrikafond.

Afrika är världens näst största världsdel, och utgör drygt 20 procent av världens landmassa. Kontinenten består av 55 länder som tillsammans har 1 miljard invånare. Afrika är också världens fattigaste kontinent. När FN år 2003 rankade världens 175 länder utifrån olika kriterier hamnade afrikanska länder på platserna 151 till 175.
Men de senaste åren har den ekonomiska tillväxten tagit fart. Världsbanken uppskattar att tillväxten ökar med cirka 6 procent per år de närmaste åren. Det kan jämföras med Europa och USA som bedöms växa med cirka 2 procent per år.
Många hävdar och hoppas att Afrika ska bli det nya Asien. Det är också en anledning till varför investerare lockas av den sista stora tillväxtmarknaden i världen. De senaste åren har också svenska fondsparare börjat intressera sig för Afrika i större omfattning.
Utbudet av Afrikafonder delas upp i två grupper. Den ena utgörs av fonder som uteslutande investerar i afrikanska länder. På den svenska marknaden finns det 14 stycken. Den andra gruppen investerar även i länderna i mellanöstern. Utbudet är lite mindre, tolv fonder.
I denna analys fokuserar vi på de 14 rena Afrikafonderna. Som vanligt är det främst utländska fondbolag som erbjuder Afrikainriktade fonder, men fyra svenska fonder finns det. Tidigast ute var Carnegie (tidigare HQ) och Simplicity som drog igång sina Afrikafonder i maj 2006. I november 2007 följde Swedbank Robur efter och ett år senare hängde Nordea på.
Totalt förvaltar de 14 fonderna knappt 8 miljarder kronor, enligt Morningstar. Det är inte så mycket. Största fonden är JPM Africa Equity med ett kapital på 2,7 miljarder kronor. Av de svenska fonderna är Carnegie Afrikafond störst och fondkapitalet uppgår till knappt en halv miljard kronor.
Trots Afrikas storlek och det stora antalet länder är det endast ett fåtal av dem som har en fungerande aktiemarknad. Fondernas investeringar är koncentrerade till cirka 10 länder. Sydafrika är störst och där är drygt 30 procent av fondernas kapital placerat, se tabell. Afrikafondernas näst största marknad är Nigeria där drygt 15 procent av kapitalet är placerat.
Karin Fries som förvaltar Carnegie Afrikafond håller i dagsläget Kenya och Moçambique som favoritmarknaderna.
"I Moçambique har man gjort enorma gasfyndigheter som på sikt kommer generera stor tillväxt och goda spridningseffekter till andra branscher. I Kenya har vi sett en bred uppgång den senaste tiden, vilken beror på att regeringen sänker räntan kontinuerligt", säger Karin Fries.
Även om Afrika är känt för sina stora råvarutillgångar så är det inte den sektorn som fonderna främst placerar i. Den största sektorn är finans med en genomsnittlig vikt på drygt 23 procent. Inkluderar man fastigheter så ökar vikten med en halv procentenhet.
Sektorn material, där råvaror hör hemma, är den tredje största branschsektorn och utgör 14 procent av fondernas investeringar i genomsnitt. Lägger man till energisektorn som utgör knappt 7 procent av fondernas investeringar summerar det till 21 procent. Annars är konsumentvaror fondernas nästa största investeringsområde.
Att Afrikafonder är riskabla placeringar syns tydligt när man ser på den historiska avkastningen. När världsindex faller, går Afrikafonderna ned mer. Under 2008 tappade världsindex cirka 30 procent men Afrikafonderna som grupp gick ned med 42 procent. Samma sak skedde 2011 då världsindex föll med 20 procent och Afrikafonderna med 25 procent.
Men när det är glada miner på världens aktiemarknader tenderar Afrikafonderna att gå bättre. Förra året steg de med 18 procent medan världsindex steg med 10 procent. De gick också bättre under både 2010 och 2009.
Nu ser världen ut att kunna gå mot bättre tider, vilket talar för att det kan vara värt att satsa på högriskmarknader igen. Bland Afrikafonderna håller placera.nu JPM Africa Equity som favorit.
Fonden förvaltas sedan starten 2008 mycket framgångsrikt av Sonal Tanna. Hon har slagit snittet av Afrikafonder varje år sedan start. De senaste tre åren har fonden stigit med drygt 22 procent, vilket är bäst i klassen. Motsvarande siffra för snittfonden ligger på minus 1,5 procent. Samtidigt har hon lyckats hålla risken lägre än gruppen Afrikafonder i snitt.
JPM Africa Equity har investerat i cirka 75 olika bolag, i tolv länder. Fondens största innehav är det Sydafrikanska telekombolaget, MTN, vilket utgör 8,5 procent av fonden. Det näst största innehavet är energibolaget Sasol, även det Sydafrikanskt. Landet utgör drygt 50 procent av fondens investeringar. Nigeria är näst störst med knappt 25 procent, följt av Kenya på knappt 9 procent.
Sektormässigt skiljer sig JPM Africa Equity från gruppen Afrikafonder i stort. Även om de största innehaven finns i telekom och energi utgör fondens största sektor konsumentvaror på 35 procent, följt av finans, 25 procent. Tillsammans utgör sektorerna material och energi knappt 23 procent av fondens investeringar.

Källa: www.placera.nu

fredag 18 januari 2013

Börs - Nya Bull & Bear X6


Öhman lanserar Bull & Bear X6


Öhman lanserar nya Bull- & Bearcertifikat X6. Går OMXS30-index upp med 5 procent stiger Bullcertifikatet med 30 procent, det omvända gäller också.


Bankerna försöker slå varandra med storleken på hävstång i sina produkter. Nyligen lanserade den franska banken, BNP, bull- och bearcertifikat med en hävstång på 10.

Nu äntrar Öhman marknaden för högriskplaceringar genom att lansera bull- och bearcertifikat med en hävstång på 6. Certifikaten följer utvecklingen för Stockholmsbörsens smala OMXS 30-index, som består av de 30 största och mest likvida bolagen. Certifikaten heter Bull OMX X6 OC respektive Bear OMX X6 OC, där X6 står för hävstången och OC för Öhman Capital.

Inte heller Öhmans produkter är för de passiva och långsiktiga spararna, kursrörelserna är alldeles för kraftiga för det. Går OMSX30-indexet ned med 5 procent faller värdet på Bull OMX X6 OC med 30 procent. Då är det lätt att förstå att det investerade kapitalet lätt kan förgås om man inte hänger med och har fingret på köp och säljknappen.

Källa: www.placera.nu 

torsdag 17 januari 2013

Bättre privatekonomi - Sänka dina elkostnader

Vart femte hushåll i Sverige har idag ett så kallat tillsvidareavtal, visar statistik från elbytarsajten elskling.se. Tillsvidareavtal är det avtal som en kund får automatiskt om han eller hon inte gör något aktivt val av elavtal. Hos vissa elavtal kallas avtalet också för "normalpris". Men den benämningen bedrar, för tillsvidarepriset är högre än normalt. Det följer utvecklingen på elbörsen, men är mycket mer trögrörligt och blir på så vis ofördelaktigt.

Statisitk från elbytarsajten elskling.se visar att personer som bor i lägenhet och har tillsvidareavtal i snitt betalade 138 öre per kilowattimme i november. Det var väsentligt mer än de som valt ettårsavtal, som i snitt betalade 107 öre per kilowattimme för sin el i november, enligt statistik från SCB.

"Det är väldigt trist att vart femte hushåll fortfarande har ett tillsvidareavtal och betalar onödigt mycket för sin el", säger Faraz Azima, vd för elskling.se.

För att få lite lägre elkostnad räcker det aktivt välja antingen ett rörligt eller ett fast avtal hos elbolaget. Båda alternativen är billigare än ett tillsvidareavtal.

Enligt Energimarknadsinspektionen har gapet ökat mellan tillsvidarepriserna och priserna man som kund får då man gör ett aktivt val av elavtal. Myndigheten har i en rapport föreslagit åtgärder för att komma tillrätta med tillsvidarepriserna, bland annat att alla elbolag ska använda ett och samma namn för tillsvidarepriset. Elbolagen ska dessutom informera sina kunder om prisskillnaden mellan tillsvidarepriset och andra prisavtal, föreslog EI i rapporten. EI ansåg dock inte att någon högsta nivå för tillsvidarepriserna skulle regleras i lag.

Källa. www.placera.nu

fredag 14 december 2012

Finansieringsbehov via bank


Så löser du finansieringsbehovet - i 4 steg


Som företagare kan det ibland vara nödvändigt att ta lån för att kunna expandera verksamheten. Stefan Andersson, företagsmarknadschef påSEB, har tipsen du behöver för att lösa finansieringsbehovet.
SEB hjälper varje år tusentals företagare med att låna pengar. Under 2011 ökade utlåningen med 20 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ALMI vars siffra landande på två miljarder under samma period.
SEB:s företagsmarknadschef Stefan Andersson poängterar dock att SEB inte alltid kan stå för hela lånet utan att kunden tillsammans med sin rådgivare på banken bör titta på kompletterande finansiering när detta är behövligt.
 – Bankens roll är inte att vara riskkapitalist. Vi varken kan eller får ta betalt för att vara annat är rörelse  – och investeringsfinansiering mot säkerhet, säger Stefan Andersson.
Här är hans bästa tips till dig som vill låna pengar för att expandera verksamheten:
1. Minska finansieringsbehovet
Först och främst bör du titta på hur du kan minska ditt finansieringsbehov. Det kan du till exempel göra genom att korta betalningstiderna mot kunderna och förlänga dem mot leverantörerna. Det är också bra att skapa ett handlingsutrymme och få rätt finansiering för rätt typ av investering.
2. Upprätta en plan
Börja med att i god tid fundera på vilket lånebehov du har och upprätta en plan för en lite längre period där du också har lite reservutrymme ifall utvecklingen blir annorlunda än planerat.
3. Ta reda på vem som kan skjuta till kapitalet
SEB och andra banker kan ofta ställa upp med "bottenfinansiering" men om det finns mer behov kan man som företagare behöva gå till andra aktörer.
SEB kan förmedla kontakter eller ge tips om kompletterande finansiering från andra aktörer. Exempelvis genom statliga ALMI som har en roll att komplettera bankernas finansiering med "topplån".
– Är det högre grad av risk i finansieringen behöver ofta eget kapital eller riskkapital också skjutas till av ägarna. Det är inte ovanligt att ett lånebehov täcks genom en kombination av banklån, ALMI-lån och egen insats, säger Stefan Andersson.
Han ger ett exempel: Vid en expansion som kräver 1 miljon kan banken till exempel ställa upp med 500 000 kronor, ALMI 250 000 kronor och kunden själv, eller en partner och riskkapitalist, 250 000 kronor.
4. Inge förtroende
Det är viktigt att i tid ta reda på vad banken, eller den som ska skjuta till kapitalet behöver veta innan de beviljar ditt lån. Kraven varierar så klart beroende på hur mycket du lånar. Men det finns ett antal punkter som är centrala:
  • Förtroende: Lånegivaren måste få förtroende för bolagets ledning och dess förmåga att driva verksamheten (ägare/ledning, affärsplan, ”track-record”).
  • Syftet: vad ska finansieras? Både kassaflödet och kalkylen för själva investeringen viktiga.
  • Återbetalningsförmåga
  • Egen insats, eget kapital 
  • Säkerheter
För mindre lån mellan 30 000 - 300 000 erbjuder SEB Enkla lånet Företag där kunden genom en förenklad ansökan kan få besked inom 24 timmar och dessutom själv välja om man vill ha ett lån eller en kontokredit.

torsdag 13 december 2012

Aktierekommendationer 13 Dec

Dagens aktierekommendationer
FöretagAnalyshus  Rekommendation Riktkurs
MQSEB EnskildaBehåll (Köp)17,50 kr        (33)
RatosNordeaBehåll (Köp)69 kr
ScaniaDI DimensionKöp
Tele2UBSNeutral130 kr (138)
  

söndag 9 december 2012

Skydd med ränteplaceringar

De senaste årens ökade intresse för räntesparande har lett till en rad nya placeringsformer. Och den som är på jakt efter placeringar som kan ge högre avkastning än bankkontot har mycket att vinna på att blicka bortom det traditionella räntesparandet.
En möjlighet är att ta på sig någon form av kreditrisk när man placerar sina pengar räntesparande - eller som det faktiskt handlar om, att du lånar ut dina pengar till någon, förslagsvis ett företag, som vill betala dig ränta för det. Till skillnad från aktier, där värdet styrs av bolagets vinster, handlar kreditrisk om företagets förmåga att betala tillbaka sina skulder. Om företagets vinstutsikter blir sämre kan aktiekursen falla kraftigt, men bolaget kan fortfarande ha en god förmåga att betala tillbaka sina skulder.

Låg risk för konkurser gynnar index

Ett nytt sätt att placera i detta är SEB:s Kreditindexbevis Investment Grade SEBK1283 som lanserades i november. Indexet består av 30 europeiska bolag med god kreditvärdighet, så kallad Investment Grade. Det är en icke kapitalskyddad placering där risken är kopplad till kredithändelser i de 30 bolagen.
Bakgrunden är att kostnaden för att försäkra sig mot konkurser och betalningsinställelse för företag ligger kvar på relativt höga nivåer. Samtidigt är den historiska sannolikheten för konkurser med högre kreditbetyg låg.
Den som placerar i kreditindexet får en fast årlig ränta på 4 procent genom att ta risken att låna ut sina pengar till de underliggande företagen som finns med i indexet.
– För varje kredithändelse, det vill säga en bolagskonkurs, rekonstruktion eller betalningsinställelse, minskar återbetalningsbeloppet på slutdagen med en trettiondel. Historiskt är risken för en kredithändelse i den här typen av bolag ungefär 1 procent*, det vill säga relativt låg, säger Rickard Stenberg, försäljningsansvarig för kapitalskyddade produkter på SEB.

Tillgängligt för privatpersoner

Före finanskrisen handlade strukturerade placeringar mest om kapitalskyddade aktierelaterade produkter. Men sedan dess har marknaden förändrats och produkterna blivit ett sätt att komma åt avkastning från flera håll, som till exempel även krediter. Från att ha varit förbehållet proffsen har bankerna gjort det möjligt även för privatpersoner att utnyttja den här möjligheten.
– På det här sättet kan vi hjälpa placerare att komma åt den här marknaden på ett enkelt sätt, säger Rickard Stenberg.

*Källa S&P samt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

söndag 9 september 2012

High yield

High yield fonder kan vara ett bra komplement till andra räntebärande papper. Läs om SEB:s aktuella råd.


http://www.newsletter.seb.se/article/44435B4A724846504477424B5043/4371627/540623